Improve Your Backlink Profile

#1 Link Building

Backlinks zijn essentieel voor SEO, maar het verkrijgen ervan is een tijdrovende en uitdagende taak. Wij maken dit werk gemakkelijker voor u door het moeilijkste deel op onze schouders te nemen. Je krijgt organische leads voor je websites zonder stress!
Koop vandaag nog echte klikken van ons en begin binnen enkele weken resultaten te zien! Wilt u controleren hoe snel ons verkeer wordt geleverd? Controleer uw Google Search Console binnen een paar dagen en zie uw organische CTR verbeteren.
Mark
Blogs van hoge kwaliteit
Mark
Natuurlijke Backlinks
Mark
Van DA10+ tot DA50+
Mark
Relevante inhoud
Mark
Geld-terug garantie
Mark
1 jaar garantie
Koop nu om -20% korting te krijgen

Ontvang een gratis backlink

Van een DA59-website

Moz SEO Ahrefs SEO
De levertijd is ongeveer 3-5 werkdagen. Als er binnen 7 dagen na ontvangst geen diensten worden afgenomen, wordt de gratis backlink verwijderd.
Domain Authority 50 wordt beschouwd als hoog boven het gemiddelde, wat betekent dat een website naar verwachting een van de beste zichtbaarheid heeft in Google en andere zoekmachineresultaten.
Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.

Vaak gestelde vragen

What is link building?

Link building is acquiring hyperlinks from other websites to your website. These hyperlinks, also known as backlinks, are essential for search engine optimization (SEO) as they signal to search engines that your website is trustworthy, authoritative, and relevant. Link building involves reaching out to other website owners or publishing valuable content that naturally attracts links to increase your website's visibility and ranking in search results.

How to do link building?

There are several methods of link building, including:

1. Guest blogging: Writing and publishing articles on other websites in exchange for a backlink to your website.

2. Outreach and relationship building: Reaching out to other website owners or influencers in your industry to establish mutually beneficial relationships and gain backlinks.

3. Content creation: Creating high-quality and valuable content, such as blog posts, infographics, or
videos, that other websites will naturally want to link to.

4. Directory submissions: Submitting your website to reputable online directories to gain backlinks.

5. Broken link building: Identify broken links on other websites and contact the website owner to offer a relevant replacement link from your website.

6. Social media promotion: Sharing your content on social media platforms to encourage others to link to it.

7. Internal linking: Create internal links within your website to improve navigation and help search engines discover and index your content better.

8. Press releases: Distributing press releases to relevant online media outlets can result in backlinks from news articles.It's important to note that link building should be done ethically and naturally, avoiding tactics such as buying links or participating in link schemes, as these can result in penalties from search engines.

How does link building help SEO?

Link building plays a significant role in SEO by impacting several key factors:

1. Search engine rankings: Search engines consider backlinks as "votes of confidence" for your website. When reputable websites link to your content, search engines see this as an indicator of your website's relevance and authority. As a result, your website may rank higher in search engine results pages (SERPs) for relevant keywords.

2. Website visibility: Backlinks from authoritative and relevant websites can increase the visibility of your website. When other websites link to your content, it exposes your website to a broader audience and drives referral traffic from those sites.

3. Indexing and crawling: Backlinks are pathways for search engine crawlers to discover and index your website's pages. When search engine bots come across a backlink to your site, they follow it and crawl your pages for inclusion in their search index.

4. Referral traffic: When users come across a backlink to your website on another reputable site, they may click on it to learn more. This referral traffic can bring new visitors to your site, potentially resulting in conversions, sales, or engagement.

When engaging in link building, acquiring high-quality backlinks from authoritative sources is essential. Quantity alone does not guarantee positive SEO outcomes. Search engines increasingly value backlinks' relevance, authority, and naturalness, emphasizing the need for a strategic and ethical link-building approach.

How much does link building cost?

The cost of link building can vary widely depending on various factors, such as the method employed, the quality and authority of the websites targeted, the competition in your industry, and whether you choose to handle link building in-house or hire a professional agency.

Here are a few scenarios and their associated costs:

1. In-house effort: If you have the resources and expertise, you can allocate time and effort from your internal team to handle link-building activities. In this case, the cost would primarily be the salary or hourly wages of the team members involved and any tools or software required for the process.

2. Freelancers: You can hire freelance outreach specialists or content writers to help with your link-building efforts. The rates charged by freelancers can vary depending on their experience, reputation, and project complexity. Freelancers charge anywhere from $50 to $200 or more per hour, or they might offer package deals for specific link-building activities.

3. Link-building agencies: Hiring a professional link-building agency can provide expertise and scalability. The cost of agencies can vary significantly, ranging from a few hundred dollars to several thousand dollars per month, depending on the scope and scale of the services provided.

4. Link-building tools and software: Various tools and software, such as backlink analysis tools or outreach automation platforms, are available to assist in the link-building process. These tools often come with subscription fees, ranging from a few dollars to hundreds per month.

It's important to note that the cost of link building should always be viewed in the context of the potential long-term benefits it can bring to your website's SEO and organic traffic. The quality and relevance of backlinks matter more than the quantity, so investing in high-quality link-building strategies is crucial rather than focusing solely on the cost.

Check More Link Building FAQ
What our clients say about Link Building at SparkTraffic:

Our SEO Link Building Process

Link-building is a kind of SEO marketing that helps you to buy backlinks to your website by connecting brands with influential bloggers to increase brand awareness and drive website traffic. It involves researching and identifying relevant bloggers, building relationships with them, and creating content that will be shared on their blogs or social media channels.

Stap 1. De veldwerkfase

Hierbij neemt u contact op met potentiële bloggers die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in uw product of dienst en vraagt u hen of ze met u willen samenwerken. We stellen een e-mail op waarin we de voordelen van samenwerking uiteenzetten, evenals eventuele stimulansen die we kunnen bieden. We voegen een link naar je website toe, zodat ze meer te weten kunnen komen over wat je doet en hoe hun lezerspubliek daarvan zou kunnen profiteren.

Stap 2. De inhoudsfase

De inhoudsfase van bloggersdiensten bestaat uit het creëren van inhoud die is afgestemd op het doelpubliek en is ontworpen om hen te boeien. Het doel is om inhoud te creëren die aanslaat bij de doelgroep en hen aanmoedigt om actie te ondernemen. De inhoud moet goed onderzocht en geschreven zijn op een manier die de aandacht van de lezers trekt. Bovendien moet de inhoud geoptimaliseerd zijn voor zoekmachines zodat potentiële klanten hem gemakkelijker kunnen vinden.

Stap 3. Uw plaatsingen bekijken

Met ons dashboard kun je elke blogger outreach link bekijken terwijl deze in realtime wordt beveiligd. Controleer de blogs, teksten, backlinks en hun ankers.

Zoekmachines Positionering Verbetering

Bent u op zoek naar een goede gemiddelde positie bij Google? Bekijk ons SEO Traffic aanbod om de zoekmachine positionering van uw website te verbeteren.
Genuine outreach
Echte betrokkenheid
We vinden relevante blogs en benaderen de eigenaars ervan
In-content links
Links in de inhoud
Alle links worden in de context van de tekst geplaatst in plaats van als aparte elementen
Magazine quality
Tijdschrift Kwaliteit
Inhoud geschreven door onze eigen interne schrijvers die 100% uniek en van de hoogste kwaliteit is.

De beste prijzen op de markt

Backlinks kopen tegen de beste prijs - elke keer weer!

DA10+

van
$47

Per Backlink

Mark
100% echt bereik
Mark
Moz DA10+ Gegarandeerd
check
Ahrefs DR10 gemiddeld*
Mark
Inclusief 500 woorden tekst
Mark
1 Anker / doel-URL
Mark
Track binnen dashboard
Mark
Redactionele In-Content Link
Mark
Geen dubbele domeinen
Bestelling plaatsen

DA40+

van
$147

Per Backlink

Mark
100% echt bereik
Mark
Moz DA40+ Gegarandeerd
Mark
Ahrefs DR25 gemiddeld*
Mark
Inclusief 1000 woorden tekst
Mark
1 Anker / doel-URL
Mark
Track binnen dashboard
Mark
Redactionele In-Content Link
Mark
Geen dubbele domeinen
Bestelling plaatsen

Basis

$999
/jaar

Lorem ipsum dolor sit amet dolor siti conse ctetur adipiscing elit.

check
Alle analysefuncties
check
Tot 250.000 getraceerde bezoeken
check
Normale ondersteuning
check
Mobiele app
check
Tot 3 teamleden
Aan de slag

Onderneming

$3,999
/maand

Lorem ipsum dolor sit amet dolor siti conse ctetur adipiscing elit.

check
Alles op Groeiplan
check
Tot 5.000.000 getraceerde bezoeken
check
Speciale ondersteuning
check
Mobiele app
check
Tot 50 teamleden
Aan de slag
*Ahrefs DR is een indicatief gemiddelde gebaseerd op historische gegevens, maar is niet gegarandeerd.
Vaak gestelde vragen
Link Building
What is your Refund Policy for Link Building?
Plus photo

We refund all unused credits, and no questions are asked.
We can refund credits used for already delivered backlinks in case of a mistake on our part leading to poor results.

Wat is domein autoriteit (DA)?
Plus photo

Domain Authority (DA) is een metriek ontwikkeld door Moz die de sterkte van het domein van een website meet. Het is gebaseerd op een schaal van 100 punten en houdt rekening met een groot aantal factoren, waaronder het linkprofiel, de leeftijd van het domein en de geloofwaardigheid. Domain Authority scores kunnen variëren van 1 tot 100, waarbij hogere scores duiden op een groter vermogen om goed te scoren in de resultaten van zoekmachines.

Wat is DA20?
Plus photo

Een Domain Authority van 20 betekent dat de website in kwestie een bovengemiddeld vermogen heeft om op SERP's te scoren.

Wat is DA40?
Plus photo

Een Domain Authority score van 40 geeft aan dat de website een goede kans heeft om goed te scoren voor relevante zoekopdrachten.

Wie schrijft de inhoud?
Plus photo

Ons uitzonderlijk getalenteerde, intern opgeleide team van 70+ contentschrijvers is allemaal goed thuis in de schrijfstijl van ghostblogs.

Kunnen we sites of inhoud goedkeuren?
Plus photo

Je kunt geen goedkeuring vooraf geven, maar je kunt wel de live voortgang beheren en plaatsingen bekijken terwijl we ze veiligstellen vanuit je dashboard. De inhoud is niet promotioneel en geschreven in een ghostblogstijl, dus het is niet nodig om vooraf goed te keuren.

Wat is DA10?
Plus photo

Een Domain Authority score van 10 geeft aan dat een website een gemiddelde hoeveelheid autoriteit heeft en waarschijnlijk matig goed scoort in SERPs.

Wat is DA30?
Plus photo

Een score van 30 betekent dat de website waarschijnlijk matig succesvol zal zijn in de ranking voor relevante zoekopdrachten.

Wat is DA50?
Plus photo

Een Domain Authority score van 50 wordt beschouwd als hoog boven het gemiddelde, wat betekent dat een website naar verwachting een van de beste zichtbaarheid heeft in Google en andere zoekmachineresultaten.

Waar zal de inhoud over gaan?
Plus photo

De inhoud wordt zo gemaakt dat deze perfect past op de website van de blog-eigenaar en wij zorgen ervoor dat deze betrekking heeft op jouw link. Je krijgt een geweldige, natuurlijk ogende, relevante link.

Waar worden de links geplaatst?
Plus photo

In tegenstelling tot anderen krijg je bij ons echte, redactionele in-content links. Dat zijn links en 'vermeldingen' die van nature aanwezig zijn binnen de stroom van de inhoud, samen met een paar andere nuttige niet-concurrerende links om het natuurlijke aspect van de inhoud verder te versterken. Geen auteursboxen hier.

Hoe lang blijven deze plaatsingen live?
Plus photo

Plaatsingen duren meestal onbeperkt, maar we garanderen ze voor minstens 365 dagen vanaf het moment van plaatsing. De meeste zullen vele jaren blijven.

Bekijk onze hoofd FAQ voor meer vragen

Ontdek meer