SparkTraffic Software Restitutiebeleid

LEES DEZE SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIE") VOORZICHTIG VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VAN SparkTraffic. Door SparkTraffic te gebruiken, GA JE AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIE. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, KOOP DE SOFTWARE DAN NIET.

1. Beperkte garantie op de media (indien van toepassing). SparkTraffic garandeert dat de media waarop de SparkTraffic-software is opgenomen vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van zeven (7) dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke detailhandelsaankoop. Uw exclusieve remedie onder deze paragraaf is, naar keuze van SparkTraffic, terugbetaling van de aankoopprijs van het product dat SparkTraffic-software bevat of vervanging van SparkTraffic-software die aan SparkTraffic wordt geretourneerd. DEZE BEPERKTE GARANTIE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OP DE MEDIA, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT IN DUUR TOT ZEVEN (7) DAGEN VANAF DE DATUM VAN DE OORSPRONKELIJKE DETAILHANDELSAANKOOP. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DE HIERIN BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE, MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE, UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES. SparkTraffic wijst alle andere garanties uitdrukkelijk van de hand. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER JURISDICTIE VERSCHILLEN.

2. Het kan 5-10 werkdagen duren voordat de bank van de klant de terugbetaling op het afschrift van de kaart weergeeft.

3. Als u ontevreden bent over onze diensten en een terugbetaling wilt aanvragen, stuur dan dit verzoek door naar ons support team op [email protected]