Voorwaarden, condities & leveringsbeleid

Lees deze software licentie overeenkomst ("licentie") zorgvuldig voordat je de SparkTraffic software gebruikt. Door gebruik te maken van SparkTraffic ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze licentie. Indien je niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie, koop de software dan niet.
De website SparkTraffic.com is eigendom van en wordt beheerd door Vocato SL, reg. nummer B66470840. Spanje.
Correspondentie adres: c. Peru 186 bis, 08020, Barcelona, Spanje.
SparkTraffic levert verschillende digitale diensten zoals beschreven op de website. Alle kosten dienen voor aanvang van de campagne volledig te zijn voldaan.
SparkTraffic Diensten omvatten (maar zijn niet beperkt tot):
 1. Het verkrijgen van "backlinks" van andere websites, blogs en directories om linkpopulariteit te genereren.
 2. Inhoudelijke/visuele documenten maken
 3. Plaatsings- en indieningsrapporten maken
 4. Arbitrage op websiteverkeer
 5. A/B-tests uitvoeren met de bedoeling de SEO-ranking te verbeteren
Klanten moeten het volgende erkennen met betrekking tot de diensten:

Raadpleeg het Restitutiebeleid voor informatie over restitutie.

 1. Wijzigingen in afgeronde orders en projecten binnen orders, zoals wijzigingen in ankerteksten en SparkTraffic doelen, kunnen extra kosten met zich meebrengen en zijn afhankelijk van het oordeel van het SparkTraffic Support team.
 2. SparkTraffic heeft geen controle over het beleid van zoekmachines met betrekking tot het type sites en/of content dat zij nu of in de toekomst accepteren. De website van cliënt kan worden uitgesloten van een blog, website, directory of zoekmachine op elk moment naar eigen goeddunken van de zoekmachine of directory.
 3. SparkTraffic heeft geen controle over de website, en blog eigenaren verwijderen links en content of verwijderen, verplaatsen of veranderen hun website.
 4. SparkTraffic geeft een beperkte garantie voor elke bestelling die via de website wordt geplaatst. De garantieperiode kan per dienst verschillen. Indien het niet expliciet is aangegeven, is het een jaar vanaf de dag van levering van de dienst. SparkTraffic garandeert kosteloze correctie gedurende de garantieperiode. Indien correctie niet mogelijk is, wordt de foutief geleverde dienst gratis vervangen.
 5. SparkTraffic is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens jou (de eindgebruiker) voor welke schade dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) directe incidentele schade of gevolgschade, winstderving, of claims van jou of websites van derden. Jij, de eindgebruiker, aanvaardt alle risico's en potentiële schade (bekend of onbekend) in verband met het gebruik van SparkTraffic diensten.
 6. SparkTraffic behoudt zich het recht voor om ankertekst en andere ordergegevens aan te passen om succesvolle plaatsingen of voltooiing van diensten te garanderen.
 7. Als een uitbestede aanbieder van specifieke SEO diensten, garandeert SparkTraffic geen zoekmachine posities voor een bepaald trefwoord, zin of zoekterm. SparkTraffic garandeert ook geen verkeerstoename in het geval van diensten die niet direct gerelateerd zijn aan website verkeer.
 8. Elke vorm van link building brengt inherent risico's met zich mee van zoekmachine penalties en andere schade aan SEO inspanningen. SparkTraffic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de effecten van linkbuilding en andere SEO activiteiten op de website rankings van Cliënt.
 9. SparkTraffic is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die door andere partijen in de website worden aangebracht en die de zoekmachine rankings van de website van Cliënt negatief beïnvloeden.
Productlevering

Alle diensten worden elektronisch geleverd via SparkTraffic's leden omgeving, te vinden op app.sparktraffic.com

SparkTraffic informeert per e-mail over wijzigingen in de status van het project gerelateerd aan de levering van de afgenomen dienst.

De maximale levertijd verschilt per service:
Linkbuilding: Tot 30 dagen
Websiteverkeer: Tot 7 dagen
A/BTests: Tot 7 dagen

Indien SparkTraffic de maximale levertijd heeft overschreden, heeft de klant recht op restitutie indien een restitutieverzoek voor levering is gecommuniceerd.

NDA, geheimhoudingsovereenkomst

SparkTraffic tekent geen individuele NDA's voor elk agentschap of elke cliënt die gebruik wil maken van onze diensten; maar als onderdeel van de voorwaarden van onze service, kun je er zeker van zijn dat we elke cliënt behandelen met volledige Non-Disclosure respect.

De ontvanger (SparkTraffic) verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie die door de andere partij (jij) openbaar is gemaakt niet te gebruiken voor enig ander doel dan het doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

We garanderen dat we geen vertrouwelijke informatie vrijgeven aan derden, behalve aan de werknemers [en professionele adviseurs] van uw bedrijf die deze informatie nodig hebben voor het doel waarvoor ze is bestemd.

Beperkingen

SparkTraffic behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren die geplaatst zijn voor websites in illegale of aanstootgevende industrieën. Elke illegale inhoud, producten, diensten of items hatelijke, aanstootgevende of lasterlijke inhoud gericht op een bevolkingsgroep, ras, geslacht, seksuele geaardheid of anderszins aanvallen op een persoon, bedrijf, organisatie, product of dienst; wreedheid jegens dieren; of anderszins inhoud die verwerpelijk wordt bevonden zal worden geannuleerd en terugbetaald.

E-mails

Door lid te worden, ga je akkoord met het ontvangen van e-mails van SparkTraffic. Dit kan zijn in de vorm van bestelnotificaties, systeemupdates, nieuwe diensten, aanbiedingen of educatief materiaal.

Geschillen

Alle partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Spanje de exclusieve jurisdictie hebben om:

 1. Geschillen vaststellen
 2. Toekennen van voorlopige maatregelen
 3. Andere voorlopige of beschermende maatregelen toekennen
Als je twijfels of vragen hebt over onze diensten, neem dan contact op met onze klantenservice op [email protected]